ÖYKÜ
 

MEHMET MÜMTAZ TUZCU

ÖZGÜRLER BÜYÜK ÖDÜLÜ

HAFTANIN
KİTABI

 

AYDINLANMA ÇAĞI

 

Alejo Carpentier

Alejo Carpentier’in en güçlü romanlarından birini yayınlıyoruz. Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi’nin Karayipler’deki etkilerini konu alan bir metin. Ama yalnızca bir roman sayılmaz; tarihsel, şiirsel, felsefi bir deneme. Politik çekişmelerin yanında insan hırslarının ve dünyanın altüst oluşunun olağanüstü bir üslupla ele alınışı…